Vidste du, at 90% af dine kunder læser anmeldelser på nettet om dig og/eller din virksomhed, inden de køber noget af dig. Og hvis det de læser, får dannet et negativt billede af virksomheden, vil 4 ud af 5 vælge en anden udbyder. Seriøst, 4 ud af 5! Det siger lidt om...